Zorgverzekering

Denk je aan overstappen? Denk aan mix DSW & FysioVitaal!

[english below]

Bijna elke zorgverzekeraar werkt ongeveer gelijk. Bijna, DSW is een fijne uitzondering.

Vertrouwen

DSW heeft namelijk vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners waardoor we niet overladen worden met administratieve regels. En dat vertrouwen is geen gemeengoed.

Naast een heldere premie en helder pakketten, biedt DSW altijd vrije zorgkeuze. Vergoedingen naar zowel u als onze praktijk worden correct uitbetaald zonder wachttijden. DSW investeert veel in automatsering voor deze snelle afhandeling.

Mix – beste van twee werelden

Voor de vergoeding van fysiotherapie is het nog beter om te kiezen voor een mix tussen onze eigen verzekering: FysioVitaal verzekering en DSW. Je kiest bv voor de AV compact van DSW (€ 8,25 per maand). Dan worden 9 behandelingen vergoed vanuit DSW en vanuit FysioVitaal kies je dan voor 7 of zelfs 20 keer fysiotherapie plus dat je ook nog eens een jaar gratis aan je gezondheid werkt.

Positieve insteek

Fysiotherapeuten worden al ruim 10 jaar onder kostprijs vergoed. Toch bevelen we DSW aan omdat dit goed voor jou is, wij vertrouwen krijgen en graag de positieve insteek van samen zorgen van DSW ondersteunen.

  • Het vergoedingenoverzicht vind je op: dsw.nl
  • Meer over FysioVitaal vind je hier

 

Are you thinking of switching?
Think of mix DSW & FysioVitaal!

Almost every health insurance company works about the same. Almost, DSW is a fine exception.

Trust

DSW has confidence in the expertise of the care providers, so that we are not overloaded with administrative rules. And that trust is not common for health insurance companies.

In addition to a clear prize and packages, DSW always offers a free choice of care. Reimbursements to both you and our practice are paid correctly without waiting times. DSW invests a lot in automation for this fast processing.

Mix – best of both worlds

For the reimbursement of physiotherapy it is even better to opt for a mix between our own insurance: FysioVitaal insurance and DSW. For example, you choose the AV compact from DSW (€ 8.25 per month). Then 9 treatments are reimbursed from DSW and from FysioVitaal you choose 7 or even 20 times physiotherapy plus that you also work on your health for a year for free.

Positive

Physiotherapists have been reimbursed below cost for more than 10 years. Nevertheless, we recommend DSW because it is good for you, trusts us and we like to support DSW’s positive approach of caring together.

  • The overview of reimbursements can be found at: dsw.nl
  • More about PhysioVitaal can be found here
× Stuur een What's App