Privacy en gegevens

We nemen maatregelen om je privacy en gegevens te beveiligen en te beschermen. Zo worden gegevens verstuurd via deze website versleuteld via een SSL certificaat. Ook onze behandeldossiers voldoen uiteraard aan de hoogste privacy-eisen, vastgelsteld door verschillende partijen in de zorg. Voor ons is dat het logisch dat het zo werkt in de zorg en zorgverlening.

Aansprakelijkheid

Hoewel Fysiopraktijk Rijswijk maximale zorg besteedt aan de op de website getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. Fysiopraktijk Rijswijk aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.

Alle informatie en materialen op de website(s) zijn bedoeld voor algemene informatie doeleinden. De informatie op deze website(s) kan niet worden beschouwd als een advies. Beslissingen op basis van de informatie op deze website(s) zijn voor uw eigen rekening en risico.

Privacy statement

Als u onze website bezoekt stelt u ons in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Fysiopraktijk Rijswijk vindt het belangrijk dat uw gegevens goed beschermd worden.

Persoonsgegevens

Fysiopraktijk Rijswijk zal om uw persoonsgegevens vragen voor het uitvoeren van verschillende overeenkomsten die u met Fysiopraktijk Rijswijk aan kunt gaan. Zo zullen wij bijvoorbeeld om uw adres vragen als u ons verzoekt om informatie toe te zenden en vragen we om een e-mail adres bij inschrijving voor een nieuwsbrief.  Via een hyperlink opgenomen onder de elektronische nieuwsbrief kunt u zich eenvoudig uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Ook op indirecte wijze worden automatisch gegevens aan Fysiopraktijk Rijswijk verstrekt, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres. Fysiopraktijk Rijswijk zal de privacy van gebruikers van haar website respecteren en deze gegevens uitsluitend gebruiken voor vooraf beschreven doeleinden en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.